Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek, hangi durumlarda ilan edilir?

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek, hangi durumlarda ilan edilir?

“Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” tanımı ve kapsamı 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde belirleniyor.

Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak imar ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.

GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Aşağıda (a-f) fıkralarında belirtilen hallerde, durum imar ve Iskan Bakanlığınca takdiredilmek suretiyle afet genel hayata etkilisayılabilir.

a) Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,
b) Tarımürünlerinden en azl/3unun zarar görmüs olması,
c) Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,
d) Oyerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,
e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak
derecede hasar görmüş olması,
f) Ulaşımimkanlarının çok sınırlı olması,

Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi’nde görevlendiriliyor.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.